(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...
Küçük ve yeni fark edilmiş yangınların büyüyüp kontrolden çıkarak yıkıcı bir hal almasına engel olmak için çok önemli bir cihazdır. Yangın söndürme tüplerinin kullanımı kolay olduğu kadar dikkatli...
Yangın söndürme cihazlarının yani sık kullanılan haliyle yangın tüplerinin doğru yerleştirilmesi, acil durumlar için son derece önemlidir. Yangın söndürme cihazlarının yerleşimi, özellikleri ve...
Yükseklik adım atarak çıkamayacağınız yerler olarak tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte çalışma...
Forklift; işletmelerde malzemelerin, yük ve her türlü eşyaların emniyetli bir şekilde taşınması, yüklenmesi, istiflenmesi işlemlerini güvenli ve trafik kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını...
Hijyen sözcüğü genel olarak sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları olarak...
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş sağlık personeline denir. Hemşire/sağlık memuru, ambulans ve acil bakım...
Bakanlıkça onaylı “ İşyeri hekimi ” belgesi olan ve yalnızca işyerlerine bakan hekime denir. 20.6.2012 tarih ve 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince iş yerlerinde zorunlu olan...
30/06/2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre en az bir çalışanı dahi olan...
Şirketinizde karşılaşabileceğiniz tehlikeli durumlarla başa çıkmak için bir acil durum planı hazırlamak İş Güvenliği ve OSGB programlarının en önemli unsurlarındandır. Acil durum planı sayesinde...
Periyodik kontrol iş yerlerinizde kullanılmakta olan makina, tesisat ve ortamın insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılan kontrollerdir. Örneğin; basınçlı kapların, kazanların,...
İnsan organizmasının vücut sıcaklığını çok kısa bir zaman için (kısıtlı olarak) hemen hemen değişmez bir düzeyde tutma yeteneği vardır. Bu termoregülasyon iki mekanizmaya dayanır Kimyasal...
Grip, insandan insana kolaylıkla bulaşan influenza virüslerinin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonudur ve her sene mevsimsel salgın yaparak milyonlarca kişinin hastalanmasına neden olur. Aile...
Risk; birincisi fırsat, ikincisi ise tehdit anlamına gelen sembollerden oluşmaktadır. Bu anlamıyla risk mevcut durumdaki dengeyi bozan yeni olaylar ve koşullardır. Bu koşullar ve engeller ve...
Kimyasal Madde: Doğal halde bulunan, üretilen, bir işlem sonrası oluşan, atık olarak meydana gelen ve kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır. Kimyasalların Bazı Özellikleri Amaç...
Titreşim (vibrasyon), mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlamaktadır. Bir başka ifadeyle; potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına...
Çalışma ortamında ses şiddetinin yüksek seviyelerde olması, o ortamda çalışanları olumsuz yönde etkiler. Böyle ortamlara ‘gürültülü ortamlar’ denir. Gürültü, insan üzerinde olumsuz etkiler bırakan,...
İş kazalarının nedenleri, genel olarak kabul edilen bir görüşe göre; güvensiz durum, güvensiz hareket ve güvenlik kontrolünün diğer bir deyiş ile güvenli denetimlerinin eksikliğidir. Çalışma...
Ergonomi, maksimum iş güvenliği ve verimlilik sağlamak amacıyla, insanların anatomik ve bilişsel özelliklerinin, çalıştıkları çevre ve sistemlerin incelenmesine ve bu öğeler arasında maksimum uyumun...
Çalıştığımız işyerinde kendimizin ve çevremizin de kişisel güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel koruyucu donanımlar son derece önemlidir. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sayesinde herhangi bir iş...
Kimyasallar yaşamımızın bir parçasıdır. Her yıl dünyada tarımda kullanılan kimyasal maddeler, gıda katkı maddeleri, ilaçlar, enerji üretiminde kullanılan yakıtlar, kimyasal tüketim maddeleri gibi en...
Fiziksel risk etmenleri, çalışanların sağlığını etkileme ihtimali olan fiziksel faktörlerdir. Yaşanılan veya çalışılan ortamın sıcaklık, nem aydınlatma, gürültü, titreşim, basınç vb. fiziksel...
İşe girişte kimlerin ne tür işlerde çalıştırılabileceği, hangi sağlık sorunu olanların hangi işlerden uzak tutulması gerektiği sağlıkçılar için öteden beri sorun olmuştur. Sanayi ve teknolojideki...
a) Erken kontrol muayeneleri: İşe giriş muayenesinden sonra en erken muayene yasal prosedürde 1 yıl sonra yapılmaktadır. Bazı iş kollarında bu 3 veya 6 ay sonradır. Ancak daha erken dönemde işe...
Meslek hastalıkları, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza...
İnşaat sektörü son yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte önemli değişiklikler geçirmiştir. Eskiden çok daha uzun zaman alan işler, makinaların ve özel inşaat malzemelerinin kullanılmaya başlaması...
Yiyecek sektörü, ticari hacmi düşünülecek olursa bugün dünyadaki en büyük sektörlerden biridir. Sektörde, yiyecekler ham olarak alınır, işlenir ve paketlendikten sonra insanların tüketebilmesi için...