(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

Çalışma ortamında ses şiddetinin yüksek seviyelerde olması, o ortamda çalışanları olumsuz yönde etkiler. Böyle ortamlara ‘gürültülü ortamlar’ denir.

Gürültü, insan üzerinde olumsuz etkiler bırakan, rahatsızlık veren ve istenmeyen seslere denir.

Endüstride gürültüyü tanımlamak istersek, çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen seslerdir demek gerekir.

İnsan sağlığına zarar vermeye başlayan gürültü seviyesi 85dB’ve üzeridir. Gürültünün çalışanların sağlığına etkileri şunlardır:

  • Konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesini zayıflatır.
  • Yorgunluk, uyku bozuklukları, geç uyuma ve derin uyuyamama görülebilir.
  • Baş ağrıları ve stres olabilir.
  • Metabolik ve hormonal bozukluklar olabilir.
  • Dolaşım sistemi bozuklukları olabilir.
  • Sinirli olma durumuna sebep olabilir.
  • Kişisel ilişkilerde olumsuzluklar doğurabilir.
  • İş güvenliğini zayıflatır.

TEDBİR ALINMAZ İSE İŞİTME KAYBINA NEDEN OLUR.

Çalışanların sağlığını ve verimini olumsuz etkileyen bu tehlikeye karşı tedbirler almalıyız. İş güvenliği mevzuatı, tehlikeleri öncelikle kaynağında kurutmayı emreder. Eğer teknik olarak tehlikenin kaynağında yok edilmesi mümkün değilse, tehlike ile çalışan arasına bir engel koyacaksın der. Yani kişiyi tehlikeye karşı koruyacak koruyucu donanımların kullanılmasını gerekli kılar. Bu bağlamda gürültü önce kaynağında önlenmeye çalışılmalıdır. Gürültüye sebep bir makine ise, çalıştığı bölüm ses yalıtıcı malzemelerle izole edilmelidir. Ya da çalışanlar ses yalıtımlı kabinde çalışmalıdır. Bunlar da teknik olarak mümkün değil ise, çalışanların kulaklarını gürültüden koruyan kulak tıkaçları veya kulaklıkları temin ederek, kullanmalarını sağlamalıdır.

Çalışanlara, gürültü ve zararları, çalışanı gürültüden koruyacak olan kişisel koruyucu donanımlar ve onların nasıl kullanılacağı konusunda eğitimler verilmelidir.

Çalışan; gürültüye karşı korunmasız çalışırsa işitme kaybına uğrar. Gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tedavisi yoktur. Ayrıca da bu bir meslek hastalığıdır.

GÜVENLİ ÇALIŞIP HUZURLU YAŞAMAK SİZİN ELİNİZDE!