(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

Çalıştığımız işyerinde kendimizin ve çevremizin de kişisel güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel koruyucu donanımlar son derece önemlidir. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sayesinde herhangi bir iş kazası, önceden önlenebilmekte, ya da herhangi bir kaza anında işçinin bu kazayı en az hasarla atlatabilmesi sağlanmaktadır. Kişisel koruyucu donanımlar hem kaza yaşanmadan önce tedbir almak hem de kazanın oluşmasını engellemek için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi adına önemli bir maddedir.

Kişisel koruyucu malzemelerin amaçları şöyle sıralanabilir;

  • Başın korunması
  • Gözün korunması
  • İşitme duyusunu korunması
  • Solunum organlarının korunması
  • Hijyen

GÜLÜMSEMELER MASKENİN ARDINDA KALMASIN!