(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş sağlık personeline denir. Hemşire/sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyeni, çevre sağlık teknisyeni ve işyeri hemşiresi olabilir. Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan diğer sağlık personeli tanımında geçen meslek gruplarındaki kişilere diğer sağlık personeli belgesi verilir.

Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • İşyeri hekiminin fizik muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak,
  • İşyerinde genel hijyen şartlarını sürekli denetlemek,
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda işyeri hekimi ile birlikte görev almak,
  • İş sağlığı konularını içeren eğitimlerde görev almak.

SAĞLIĞINIZ İÇİN HER DAİM YANINIZDAYIZ!