(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

Grip, insandan insana kolaylıkla bulaşan influenza virüslerinin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonudur ve her sene mevsimsel salgın yaparak milyonlarca kişinin hastalanmasına neden olur. Aile sağlığı merkezleri ve diğer sağlık kurumlarına başvuruda, iş yükü, hastane yatışlarında artış, iş ve okul kayıpları, direkt ve endirekt nedenlerle oluşan ekonomik yük ve belli oranda mortaliteye yol açması nedeni ile önemli bir halk sağlığı sorunudur. Gribe neden olan influenza virüslerine karşı etkin antiviral tedaviler, etkili ve güvenilir aşılar mevcuttur. Tedavi mevcut olmasına rağmen temel yaklaşım salgını mümkün olduğunca sınırlayacak koruyucu tedbirlerin alınması olmalıdır. Bu derlemede; influenza virüsünün özellikleri, bulaş yolları ve salgının sınırlandırılması için önerilen fiziksel bariyerler ve bağışıklama gibi koruyucu önlemler ele alınmıştır.

Grip için antiviral tedavi bulunmasına rağmen gribin yönetiminde salgının mümkün olduğunca sınırlandırılması ve özellikle risk grubunda tanımladığımız kişilere bulaşın engellenmesi esastır. Risk grubuna 5 yaşından küçük çocuklar ve yaşlılar, hamileler, bakım evinde yaşayanlar, morbid obezler, uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve ergenler ve kronik kardiyak, solunum yolu, böbrek, metabolik, karaciğer, kan, nöro-dejeneratif ve endokrin hastalıkları olanlar girmektedir. Gripten korunmada üç temel yaklaşım bulunur:

  • Bulaşı azaltmak için fiziksel bariyerler ve izolasyon tedbirleri,
  • Grip aşısı
  • Temas sonrası profilaksi