(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

Hijyen sözcüğü genel olarak sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları olarak tanımlanabilirken, iş hijyeni; iş yeri ve çevresini sağlığa zararlı hâle getiren etkenlerin temizliğini amaçlar. İş hijyeni uygulamaları dört temel adımı kapsar. Bunlar; iş yeri ve çevresi ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve eğitimdir. İş yerlerindeki sağlık riskleri eski çağlardan beri bilinmektedir. İş yerlerinde, özellikle büyük endüstriyel tesislerde, çalışanların sağlığını tehdit edebilecek çok sayıda çevresel tehlike mevcuttur. Böyle yerlerde çalışma ortamını çok iyi takip etmek ve tehlikeleri riske dönüşmeden hızla etkisiz kılmak için sürekli olarak ölçümler yapmak metot ve stratejiler geliştirmek gerekir. Bunu temin etmek için de alt yapı olanakları (ölçme ve analiz cihazları) geliştirilmiş İş Hijyeni Birimleri kurularak buralarda iş hijyeni uzmanları görevlendirilmelidir. İş hijyeninin uygulayıcısı olan iş hijyeni uzmanları, çevre koşullarını dikkate alarak çalışanların sağlığı ile ilgilenir. İş hijyeni hizmetleri farklı mesleklerden uzmanların birlikte çalışarak yürütebilecekleri bir hizmettir. Gerçek anlamda bir planlama çalışması yapılmadan faaliyete geçirilen işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

İŞ YERLERİNİZE GEREKTİĞİ DEĞERİ VERİN!