(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

30/06/2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre en az bir çalışanı dahi olan bütün işyerleri Risk Analizi, Acil Eylem Planı yapmak ve çalışanlarına Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini aldırtmakla sorumludurlar.

Kanun, 1 ila 49 çalışanı olan tüm işletmelere; Risk Değerlendirmesi, Acil Eylem Planlarını hazırlamaları ve İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri almaları ve 50'den fazla çalışanı olan tüm işletmelere ise, çalışanlarına sürekli olarak iş sağlığı güvenliği hizmetlerini sunmaları konusunda zorunluluk getirmiştir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılacak teftişlerde bu yazılı sorumluluklarını yerine getirmeyen işverenlere aşağıda belirtilen meblağlarda para cezaları uygulanabilecektir.

ZİNCİRİN KOPAN HALKASI OLMAYIN!