(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

Kimyasal Madde: Doğal halde bulunan, üretilen, bir işlem sonrası oluşan, atık olarak meydana gelen ve kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Kimyasalların Bazı Özellikleri

Amaç İş yerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında temel bilgi kazandırmak İş yerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenlerine karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini öğrenmelerini sağlamak

Öğrenme Hedefleri

 • İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenlerini tanımlar.
 • Kimyasal risk etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar.
 • Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri tanımlar.
 • Ülkemizde ve dünyada kimyasal risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır.
 • Kimyasal risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının bu konudaki görevlerini açıklar
 • İçerik
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
 • Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü
 • Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları
 • Kimyasalların isimlendirilmesi, etiketlenmesi ve sınıflandırılması
 • Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler
 • Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler
 • Patlamadan korunma dokümanı ve patlayıcı ortamlarda kullanılacak makine ve teçhizat
 • Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler İlgili mevzuat

ŞANSA BIRAKAN KAZAYI YAPANDIR!