(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

Yükseklik adım atarak çıkamayacağınız yerler olarak tanımlanabilir. Bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte çalışma kuralları ve korunma yöntemleri standartlarla belirlenmiştir. Çalışma hayatında ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa'da 1.8m Amerika'da 1,2 m. olarak belirlenmiştir. Yani bu yükseklikler ve daha üzerinde çalışan personelin mutlaka ''Kişisel Koruyucu Donanımları '' ile korunması gerekir. Dünyadaki istatistikler 3 – 4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85'inin hayatını kaybettiğini göstermektedir.

Yüksekten Düşmenin Nedenleri ve Düşmenin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Önlemler:

Bilgi eksikliği: Kişinin yaptığı işle ilgili olarak yeterli ve istenilen donanımda bilgiye sahip olmaması.

Personel seçimi: Doğru işe doğru personelin tayin edilmemesi. Yapılan işin çalışanın fiziksel yapısıyla uyuşmaması

İş güvenliği kurallarının teşvik edilmemesi: Yöneticilerin iş güvenliği kurallarının gerekliğine inanmaması ve bu kuralların uygulanması için personellerini teşvik etmemeleri.

Mühendislik: Tasarlanmış sistem güvenli çalışmayı zorlaştırması, işin asgari gereksinmelerine cevap vermemesi.

Yetersiz kişisel koruyucu ekipman: Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmaması veya yetersiz olması. Baret takmama, eldiven veya gözlük kullanmama, temizlik kurallarına uymama vb.

Yetersiz gözlem ve bakım: Gözlem ve bakım programı kritik ekipmanları kapsamıyor. Program yeterince takip edilmiyor. Birimler arası iletişim kopuk, gözlenenler ilgililere iletilmiyor.

Güvensiz çalışma yöntemleri: Güvenli olduğu kabul edilen iş güvenliği kurallarının, çalışma yöntemlerinin güvensiz olması.

İŞ GÜVENLİĞİNE İNSANİ DUYGULAR YÖN VERMELİDİR!