(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

İş kazalarının nedenleri, genel olarak kabul edilen bir görüşe göre; güvensiz durum, güvensiz hareket ve güvenlik kontrolünün diğer bir deyiş ile güvenli denetimlerinin eksikliğidir.

Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili olan Çalışma Bakanlığına bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2014 yılı için denetim yapılacak sektör ve alanları belirledi. 2014 yılında denetimleri 1.100 kişilik bir müfettiş ekibi yapacak. Çalışma Bakanlığı bu denetimler öncesinde şu sıralar toplam 15 ilde işverenleri yapılacak denetimler konusunda bilgilendiriyor. Bu bilgilendirmeye rehberlik hizmeti adı verilmiş. Yani ceza yazmadan son bir kez daha uyulması gereken konular işverenlere anlatılıyor.

İş sağlığı ve güveliği mevzuatının bir parçası olarak iş sağlığı ve güvenliği denetimine ilişkin hükümlerin esas amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesidir. Önleyici nitelikteki mevzuat ancak uygulandığı takdirde iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir. Modern bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, modern, etkin ve uygulanabilir bir denetim mekanizmasında düzenlemelidir

PLANLARINIZA İŞ GÜVENLİĞİNİDE DÂHİL EDİN!