(212) 596 91 91 - (533) 508 06 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Burada Başlar...

Bakanlıkça onaylı “ İşyeri hekimi ” belgesi olan ve yalnızca işyerlerine bakan hekime denir.
20.6.2012 tarih ve 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince iş yerlerinde zorunlu olan görevleri yapmakla sorumludurlar. 2013 Temmuz'unda 50 kişiden az çalışanı olan yerlerde, 2014 de ise tüm kamu kurumları ve 10 kişiden az çalışanı olan bütün işyerlerinde işyeri hekimi olmak zorundadır.

Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekiminin 3 temel görevi vardır.

 1. Sağlık gözetimi
 2. Rehberlik ve danışmanlık
 3. Eğitim ve bilgilendirme
 • İşçilerin işe giriş, işe dönüş, periyodik sağlık, portör ve koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını yürütmek
 • İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak
 • Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek
 • İş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır
 • İşçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek ve gerekeni yaptırmaktır.
 • İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak
 • Hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işi geçici olarak durdurmaktır.

SAĞLIĞINIZ EMİN ELLERDE!